Wist-je-datje? Freelance is goedkoper dan vaste aanwerving.

Wist-je-datje? Freelance is goedkoper dan vaste aanwerving.

Heb je extra hulp nodig in jouw bedrijf? Dan ga je het best op zoek naar een nieuwe medewerker. Een vaste medewerker aanwerven, kan echter heel wat verplichtingen en een hoge loonkost met zich meebrengen. Gelukkig zijn er een aantal andere alternatieven die je kan overwegen. Zo kan je ervoor kiezen om te werken met een freelancer.

 

Wat is een freelancer?

Je kan als onderneming voor een bepaalde periode of een bepaald werk een freelancer inhuren. Dan ga je tijdelijk een samenwerking aan met een zelfstandige die over een eigen btw-nummer beschikt.

Een zelfstandige medewerker werkt op onafhankelijke basis. Hij of zij verbindt zich er toe om bepaalde diensten te presteren voor jouw bedrijf, maar zonder onder het gezag te staan van jouw onderneming. De freelancer kan met andere woorden zelf bepalen hoe, wanneer en - tenzij anders overeengekomen - waar hij of zij die diensten uitvoert.

 

Voordelen van het aanwerven een freelancer

Een zelfstandige medewerker geniet niet van de beschermende bepalingen van het arbeidsrecht of de voordelen die zijn vastgelegd in individuele of collectieve arbeidsovereenkomsten. Denk bijvoorbeeld aan het recht op een minimumloon, vakantiegeld, een gewaarborgd loon bij ziekte, zwangerschapsverlof, een hospitalisatieverzekering,… Dat brengt een aantal voordelen met zich mee.

Een freelancer aannemen is goedkoper

“Freelancers zijn duur”, hoor je vaak. Maar als je alle voordelen optelt, blijkt een freelancer goedkoper te zijn dan een vaste werknemer. Aangezien een zelfstandige medewerker zelf moet instaan voor het betalen van de bijdragen aan de sociale zekerheid, hoef je deze als werkgever niet te betalen op de vergoeding die je overeenkomt met deze freelancer.

Als werkgever betaal je dus enkel voor de geleverde arbeid en betaal je geen sociale lasten, verlof enzovoort. Je kan dus met eenzelfde budget meer mensen op zelfstandige basis tewerkstellen dan als werknemer. Of, anders bekeken, dezelfde medewerker een hoger netto-inkomen garanderen.

Freelancers bieden veel flexibiliteit

Een freelancer werkt op onafhankelijk basis, wat zorgt voor een hoge flexibiliteit. Zo kan je een freelancer aannemen per opdracht en beslis je zelf wanneer de samenwerking stopt. Indien een opdracht meer werk lijkt dan verwacht, kan je de periode makkelijk verlengen.

Freelancers hebben ervaring

Doordat freelancers voor meerdere klanten werken, brengen ze heel wat ervaring met zich mee. Freelancers zijn ook enorm polyvalent doordat ze hun eigen zaak moeten runnen. Deze ervaring, kennis en polyvalentie zijn voordelig voor jouw bedrijf en het uitvoeren van de opdracht.

 

Freelancer: een voordelig alternatief voor een vaste medewerker

Het aanwerven van een freelancer is dus een goedkoop alternatief voor het aanwerven van een vaste medewerker. Bovendien kunnen freelancers zich heel flexibel opstellen, en brengen ze vaak een pak ervaring met zich mee. Niet elke functie is echter geschikt voor een freelancer. Bekijk dus zeker of een freelancer aannemen past binnen de vereisten van de job.